GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Honer Mühendislik olarak önceliklerimizden biri de kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır. Veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin yasalara uygun iş yapma anlayışımız açısından bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımaktadır.

Honer Mühendislik, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarınızda gizliliğin esas olduğunu, müşterilerinin sayısal bilgiler, fikir, tasarım, çizim, prototip, model, numune, deneyim, her türlü bilgi ve belgelerin gizliliğini peşinen kabul eder. İlgili konularda karşılıklı olarak imzalanacak olan “Gizlilik Sözleşmesi” ile bilgi güvenliğiniz yasal olarak da teminat altına alınabilir.

Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları temel alarak, varlıkların saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutuyoruz.

Çalışanlarımızı, tedarikçi ve iş ortaklarımızı bilgi güvenliği politika ve prosedürlerimize dair bilgilendiriyor ve bu politika ve prosedürlere erişimleri için gerekli kaynak ve eğitimleri sağlıyoruz.

Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallere yönelik en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli örgütsel yapı, kaynak ve altyapıyı oluşturuyor, bilgi güvenliği ihlallerinde gerekli yaptırımları hayata geçiriyoruz.