SİMÜLASYON, ANALİZ VE DOĞRULAMA

Simülasyonlar hemen hemen her parçanın üretilmesinden önce kullanılabilen analiz programları tarafından oluşturulan sanal test ortamlarıdır. Fiziki üretimle harcanacak para ve zaman kaybının önüne geçmek amacıyla bilgisayar ortamında yapılan testlerin bütünüdür. Parça üretiminde en yaygın olarak kullanılan iki metot, dinamik analiz ve sonlu elemanlar analizidir.

Sonlu Elemanlar Analizi(FEA)

Sonlu elemanlar analizi (FEA), ürünün ya da bir sistemin güncel yaşam şartlarında kuvvet, darbe, titreşim, şok dalgası, ısı dayanımı, sıvı akışı gibi fiziksel şartlanmalarda nasıl tepki vereceğini ölçen ve sonuçlandıran analiz yöntemidir. Sonlu elemanlar analizi ürünün koptuğu, yıprandığı veya tasarlandığı şekilde çalışıp çalışmadığını gösterir. Bu yöntem ürün geliştirme sürecinde kilit süreçlerden biridir. Firmamız bünyesinde Tasarım döngüsü içerisindeki bileşenler bir takım analiz süreçlerinden geçmektedirler. Bunlar;

  • Mekanik stres

  • Mekanik titreşim

  • Yorgunluk

  • Hareket

  • Isı transferi

  • Sıvı akış (CFD)

Dinamik Analiz

Dinamik analiz, hareketli sistemlerin analizlerinde kullanılan bir analiz yöntemidir. Yapının anlık veya zaman içerisinde yapacağı hareketinde, yapıya binecek yüklerin oluşturduğu gerilme ve gerinim değerlerinin okunması ve analiz edilmesi konusunda oldukça etkilidir. Mekanik parçaların dinamik yük analizi için kullanılan dinamik modelde tüm gövdeler rigid (sert katı gövde) olarak ele alınır. Genel olarak oluşturulacak parçanın yapısal tasarımının dayanıklılığını ölçmek için kullanılır.